Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Colleges en Ambtenaren, wie zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven te Soestdijk , den 7den Juli 1900. {get.) WILHELMINA.

De Minister van Binnenlandsche Zaken , {get.) H. Goeman Borgesius.

(TJitgeg. 18 Juli 1900.)

Sluiten