Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan schoolgaaude kinderen voor wie' daarvoor behoefte bestaat of voor dat doel subsidie te verleenen. 35.

Woonplaats. Bepaling voor de toepassing der wet vau de — 8.

„ Bepaling dat voor ouders enz., die een vaste — hebben, geen beroep is toegelaten op eeuige vrijstelling van de naleving hunner verplichting, zonder kennisgeving van de gronden waarop zij op vrijstelling aanspraak maken. 9.

Zegel enz. Vrijstelling van — van stukken en verzoekschriften. 33.

Sluiten