Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

§ 4 Verzekering van de betaling van verschuldigde uitvoerrechten 45

A. Verplichte dekking van vervoer en inlading der goederen door een pas 45

B. Formaliteiten ter verkrijging van den pas . . . 46

C. Dekking van vervoer en inlading van rechtvrije goederen 48

§ 5 Behandeling van niet aan in- of uitvoerrecht onderworpen inlandsche voortbrengselen 48

§ 6 Formaliteiten bij aankomst van schepen van binnen het

tolgebied 49

§ 7 Vertrek van handelsvaartuigen 53

HOOFDSTUK III.

Taak en bevoegdheden van de douane-ambtenaren, in het

bizonder de heffing der rechten 54

§ 1 De ambtenaren van den actieven dienst 54

§ 2 De ambtenaren van den administratieven dienst ... 55

§ 3 Leiding van den plaatselijken dienst....... 57

§ 4 Bevoegdheden der ambtenaren 58

§ 5 Werktijd der ambtenaren 61

§ 6 Op te maken stukken 62

§ 7 De heffing der rechten 63

A. Rechtenheffing onder vigueur van het Regl. Lt. A: de eigen aangifte; regelen daarbij in acht te nemen; waarde in entrepot; berekening van het recht . . 63

B. Rechtenheffing onder vigueur van het Regl. Lt. B: de ambtelijke opneming; regelen daarbij in acht te nemen; berekening van het recht 70

C. Teruggaaf van rechten 73

D. Uitstel der heffing der invoerrechten (entrepots). . 74 § 8 Onbeheerde goederen 79

HOOFDSTUK IV.

Sanctie van de bepalingen op de heffing en verzekering

der in- en uitvoerrechten 81

§ 1 Strafbepalingen 81

§ 2 Aangehouden goederen 82

Tekst der Indische tarief wet 85

„ Tariefordonnantie '09

„ Ordonnantie op de heffing en verzekering der douanerechten

Sluiten