Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

HOOFDSTUK I.

IN- EN UITVOERRECHTEN IN NEDERL.-INDIË.

§ 1. Tariefwet en tariefordonnantie.

„De tarieven van in-, uit- en doorvoer", zegt artikel 129 van het Regeerings Reglement, „worden vastgesteld door de wet." Die wet is thans die van 17 November 1872, Ind. Staatsblad 1873 no. 35, gewijzigd en aangevuld bij acht andere wetten en opnieuw afgekondigd in Ind. Staatsblad 1910 no. 79.

<■—-De tariefwet houdt in artikel 1 allereerst eene opsomming in van de gedeelten van Nederlandsch-lndië, voor welke zij al dadelijk — in 1874 — kwam te gelden. Bij artikelen 7 en 8 der wet is echter de Gouverneur-Generaal bevoegd verklaard om in gedeelten van Nederl.-Indië, niet opgenoemd in artikel 1 der wet, in- en uitvoerrechten vanwege het Nederl. Indisch Gouvernement te doen heffen, onder voorbehoud alleen dat geen afbreuk mag worden gedaan aan het beginsel, dat de heffing plaats heeft met uitsluiting van alle differentieele in- en uitvoerrechten. En nu heeft de Gouverneur-Generaal achtereenvolgens voor verschillende gewesten en gedeelten van gewesten der Buitenbezittingen van die hem verleende bevoegdheid gebruik gemaakt en heeft bepaald dat in die gewesten en gedeelten van gewesten in-en uitvoerrechten zullen worden geheven volgens de tarieven en bepalingen der voormelde w_e.t, behoudens enkele bizondere bepalingen ten aanzien van den invoer van zout in de residentie Oostkust van Sumatra en in de onderafdeeling Tamiang van het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden; ten aanzien van den uitvoer uit het Gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden van huiden en vogelnestjes; ten aanzien van den invoer in de gewesten Ternate en Onderhoorigheden, Timoren Onderhoorigheden, Bali en Lombok, Menado en Celebes en Onderhoorigheden van gedistilleerd; en eindelijk ten aanzien

Sluiten