Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tilleerd, ten invoer kunnen worden toegelaten tegen betaling van het invoerrecht verschuldigd voor droge verfwaren, d.w.z. 6 °/o. Van die bevoegdheid maakte de Gouverneur-Generaal

gebruik bij de ordonnantie in Staatsblad 1897 No. 338. " 5e. Eindelijk draagt de wet den Landvoogd op het invoerrecht op aether sulfuricus, chloroform en alle verdere dergelijke uit of met alcohol bereide stoffen bij koloniale ordonnantie te regelen naar de belasting, die bij invoer van gedistilleerd verschuldigd is; dit geschiedde bij Staatsblad 1886 No. 128.

6e. Bij invoer van gedistilleerde dranken lanps andere kantoren dan die daartoe, zooals hiervoren onder 2e vermeld, door den Gouverneur-Generaal in het-bizonder zijn aangewezen, worden zij belast als vernis en daarmede gelijkstaande vloeistoffen, d. w. z. in verhouding tot een sterkte van 100 °/0 en zal er dus ƒ 100 per H. L. aan invoerrecht voor moeten worden betaald. Dit geldt voor alle gedistilleerd, dus zoowel voor gewone als voor gezoete jenever, voor likeuren enz.

§ 5. Waarderechten.

En nu de goederen in de wet belast naar de waarde.

Dranken (niet afzonderlijk genoemd), eetwaren (niet afzonderlijk genoemd), goud- en zilverwerk, galon, passement en draad van goud of zilver, bladgoud en bladzilver, gemaakte geweven of gebreide kleederen, reukwerken, vleesch, alle dus luxe-artikelen voornamelijk ingevoerd ten behoeve van de meer welgestelde Europeesche en Chineesche bevolking, betalen 12% der waarde.

Azijn, meel, gezouten of gedroogde niet in bussen, flesschen, potten of dergelijke verpakte visch, blikwerk, ijzerwerk, koperwerk, bewerkt lood, staalwerk, zinkwerk (al dit metaalwerk voor zoover niet uitdrukkelijk vrijgesteld of uit zijn aard onder andere rubrieken begrepen), glaswerk, leder en lederwerk, muziekinstrumenten, papier, meubelen (daaronder begrepen gas- en electrische lampen doch niet andere lampen) en rijtuigen betalen 10°/0. Manufacturen (enkele goederen echter speciaal uitgezonderd, namelijk stoffen — ellegoederen —

Sluiten