Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tot invoer en verkoop van zout en tot het heffen van belasting op trassi en gedroogde garnalen anders dan in het geval van opvoer langs de Rokanrivier naar buiten het pachtgebied, en voorts zout ingevoerd ten behoeve van de pacht van het recht tot invoer en verkoop van zout bestemd voor het verduurzamen van visch en andere zeevoortbrengselen en tot het heffen van belasting op trassi en gedroogde garnalen in het landschap Panei (Sumatra's Oostkust). Art. 2, § II, letter B, de/ tarief ordonnantie.

8. Goederen, welke slechts het land worden doorgevoerd. Reeds hiervoren werd opgemerkt dat zij in vrijdom worden toegelaten, mits de expediteur ze onder controle stelle van de douane-overheid, m. a. w. ze late opslaan in de door den douane-dienst daarvoor aangewezen plaatsen; de goederen blijven dan onder toezicht van de douane, totdat zij weder worden uitgevoerd. Zie hieronder hoofdstuk III § 7 lett. D. blz. 74.

9. Goederen aan welke het veroorloofd wordt de douanegrens vrij over te gaan, onder voorwaarde dat zij binnen een aangewezen termijn weder zullen worden uitgevoerd. Dit tijdelijk toelaten onder vrijdom van invoerrecht heeft plaats voor goederen, welke bestemd zijn om na eenige bewerking te hebben ondergaan, weder uit het tolgebied te worden uitgevoerd of welke overigens de blijkbare bestemming hebben tot wederuitvoer, en goederen voor tentoonstellingen. Het toestaan van zoodanigen tijdelijken vrijen invoer heeft plaats door den eerstaanwezend douane-ambtenaar, ten aanzien van goederen vervat in postpakketten, van die door handelsreizigers aangebracht onder de benaming van monsters en stalen en van die behoorende tot den inventaris van ondernemers van publieke vermakelijkheden; ten aanzien van andere door den Directeur van Financiën: art. 23 en 23a der ordonnantie in Staatsblad 1882 No. 240.

§ 8. Verboden invoer. Invoer onder beperkende voorwaarden.

Van sommige artikelen is de invoer geheel verboden of slechts onder beperkende voorwaarden toegelaten. De rede-

Sluiten