Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

tah Totok, Kwandang en Gorontalo (Staatsblad 1898 No. 120, jo. 1899 No. 169), Oleh-leh (Staatsblad 1899 No. 74, jo. 1901 No. 188), Sigli, Lho Seumawè, Idi, Langsa, Tjalang, Meulaboh, Tapatoean en Sinabang (Staatsblad 1910 No. 248), Ternate, Amboina, Bandaneira en Koepang (Staatsblad 1903 No. 422), Dobo en Toeal (Staatsblad 1905 No. 587), Makasser (Staatsblad 1906 No. 297), Djambi (Staatsblad 1907 No. 234), Pabean (Boeleleng) (Staatsblad 1908 No. 203), Benoa (Staatsblad 1908 No. 444), Ampenan en Laboeanhadji (Staatsblad 1909 No. 305);

en geopend voor beperkten invoer en algemeenen uitvoer:

Anjer, Bantam, Indramajoe, Rembang, Besoeki, Priaman, Ajer Bangis, Natal en Stagen (art. 1 der rechten-ordonnantie in Staatsblad 1882 No. 240, zooals die is gewijzigd en aangevuld).

In alle havens nu, welke in het tolgebied voor den algemeenen handel zijn opengesteld — uitgezonderd Kema. Stagen en Besoeki —zijn douanekantoren gevestigd, *) zoodat, waar een schip die havens binnenkomt, dadelijk al de noodige douaneformaliteiten kunnen worden vervuld. Bovendien zijn nog douanekantoren gevestigd op enkele andere — niet opengestelde — plaatsen {art. 2, al 1, der rechten-ordonnantie), deze laatste dus ten behoeve van de inlandsche vaartuigen, welke daar mogen binnenvallen.

Op plaatsen, zegt. art. 2, al. 2 der rechten-ordonnantie verder, op plaatsen, waar geen kantoor is, mogen aan invoerrecht onderworpen goederen niet worden gelost uit vaartuigen, waarmede zij over zee zijn aangebracht, dan nadat op een plaats, waar een kantoor gevestigd is, de douaneverplichtingen zijn nagekomen. En zoo ook, zegt alinea 3 van hetzelfde artikel, is het ten vervoer over zee inladen van goederen op plaatsen, waar de formaliteiten voor de inlading niet kunnen worden vervuld, alleen toegelaten onder voorwaarde dat het vaartuig, waarmede het vervoer zal geschieden,

*) Te Stagen en Besoeki echter zijn hulpkantoren gevestigd; zie over de beteekenis van een hulpkantoor hierachter blz.29.

Sluiten