Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

staat en anders zoo volledig als naar het oordeel van den ontvanger noodig is ') {art. 28 van het reglement Lt. A);

b. de hoeveelheid der goederen moet worden aangegeven als volgt:

voor goederen, genoemd in de driemaandelijksche prijscourant, naar den daarin voorkomenden maatstaf van waardebepaling;

voor goederen, waarvan het invoerrecht anders dan naar de waarde wordt berekend, naar den maatstaf voor de berekening van het recht aangewezen, wat gedistilleerd 2) betreft, zonder de sterkte in aanmerking te nemen, 3)

voor alle andere goederen naar handelsgebruik (art. 29 van het reglement Lt. A);

c. het op te geven gewicht is het netto gewicht, ten ware de driemaandelijksche prijscourant het bruto gewicht vermeldt, terwijl voor vloeistoffen op fust, die naar de maat belast zijn, de inhoudsruimte derfusten moet worden opgegeven (art. 30 van het reglement Lt. A.);

d. de aan te geven waarde is die vermeld in de door den Directeur van Financiën vastgestelde prijscourant voor het loopende kwartaal; voor goederen daarin niet vermeld, de waarde in entrepot (art. 31, le en 2e lid, van het reglement Lt. A).

') Om eene behoorlijke toepassing van het invoerrechtentarief mogelijk te maken.

2) Anders dan in het geval, bedoeld bij het 3e lid van de „Bijzondere bepalingen" bij den tariefpost „Gedistilleerd" (de rechten-ordonnantie, alsmede de douane - reglementen zwijgen over dit geval).

3) De sterkte van het gedistilleerd wordt voor de betaling van het recht door de verificateurs op een desbetreffend verzoek van den ontvanger opgenomen en op de rugzijde van de betrekkelijke aangifte aangeteekend (vergl. den voet van model F blz. 75 der Instructie op de rechten-ordonnantie en de douanereglementen). De sterkte kan voor elke partij gedistilleerd van dezelfde soort door de ambtenaren worden bepaald naar de uitkomsten van de opneming van een gedeelte door hen te kiezen (art. 33, 2e lid van het reglement Lt. A).

Sluiten