Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INDISCHE TARIEFWET.

(.Stbl. 1910 No. 79).

Artikel 1.

Van alle goederen, welke op Java en Madoera,

in het gouvernement Sumatra's Westkust,

in de residentie Tapanoeli,

in de onderafdeeling Singkel van het gouvernement Atjeh en Onderhoorigheden,

in de residentie Benkoelen,

in de residentie Lampongsche districten,

in de residentie Palembang,

in de residentie Banka en Onderhoorigheden,

in de assistent-residentie Billiton en in de residentie Zuider- en Oosterafdeeling van Borneo, ten verbruik worden ingevoerd en niet uitdrukkelijk zijn vrijgesteld, is een invoerrecht verschuldigd volgens dit tarief:

GOEDEREN. Maatstaf. Rechten.

Aardewerk, (gebakken) en porselein waarde 6 pet.

„ dakpannen, vloertegels en metselsteenen — vrij.

Arakleggers _ ! vrjj.

Azijn.... waarde 10 pet.

Beenzwart — Vrij.

Bier, op fust hectoliter ƒ 5,25.

» afgetapt „ / 6,—.

Bl'k — vrij.

Blikwerk waarde 10 pet.

Sluiten