Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDEREN. Maatstaf. Rechten.

I |

Boeken, land-en zeekaarten, platen en prenten en muziek in bladen, ingenaaid of ingebonden (1) — vrij.

Buskruit waarde 6 pet.

Cement — vrij.

Dranken, niet afzonderlijk genoemd waarde 12 pet.

Eetwaren, niet afzonderlijk genoemd .. waarde 12 pet.

Ezels en muilezels — vrij.

Fabriek- en stoomwerktuigen,

machinerieën, werktuigen, toestellen en gereedschappen ten dienste van landbouw, fabrieken stoomwezen, mijnontginningen en handwerken of ambachten. Alsmede gedeelten daarvan, mits als zoodanig

door de ambtenaren erkend.. — vrij.

Gambir, Riouw 100 kilogram ƒ 15.—.

„ andere „ „ ƒ 20.—.

Garen waarde 6 pet.

Bijzondere bepalingen.

(') Platen en prenten in lijsten. Als meubelen, niet afzonderlijk genoemd..

Sluiten