Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GOEDEREN. Maatstaf. Rechten.

Gedistilleerd per hectoliter ƒ 50 of ingeval

vloeistof, be- het bedrag van vattende 50 li-den accijns in ters alcohol bij Ned.-Indië van eene tempera- inlandsch getuur van 15 distilleerd gegraden van heven worden honderd-dende meer deeligen ther- bedraagt, zoomometer. (2) veel gulden meer als bij koloniale ordonnantie zal worden vastgesteld .

Bijzondere bepalingen.

(2) Bij hoogere of mindere sterkte wordt de hoeveelheid herleid tot het alcoholgehalte van vijftig percent. De voorschriften, de werktuigen en de tafels voor de opneming van de sterkte en de herleiding worden door den Gouverneur-Generaal vastgesteld. ')

Echter geschiedt de herleiding ten aanzien van likeuren en andere dergelijke gedistilleerde dranken, welke bereid of vermengd zijn met zelfstandigheden, die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel door middel van vochtwegers en thermometers verhinderen, steeds in verhouding tot eene sterkte van vijf en zeventig percent, tenzij de ambtenaren vermoeden, dat vloeistoffen, aangegeven als dergelijke dranken, een hooger alcoholgehalte dan van vijf en zeventig percent hebben. In dat geval zijn zij bevoegd de opneming van de werkelijke sterkte te vorderen en geschiedt de herleiding naar de bevonden hoogere sterkte.

Gedistilleerd, geen eigenlijke likeur zijnde, dat bereid of vermengd is met zelfstandigheden, die de rechtstreeksche opneming van de sterkte, enkel door middel van vochtwegers en thermometer, verhinderen, en waarvan de ware alcoholsterkte de schijnbare met niet meer dan vijf gehaltepercenten overtreft, wordt niet als „likeuren en andere dergelijke gedistilleerde dranken" doch naar de werkelijke sterkte belast, mits de invoerder bij zijne aangifte niet alleen de schijnbare, maar ook de ware alcoholsterkte juist heeft opgegeven.

') Stb. 1898 No. 92.

Sluiten