Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uitgezonderd van de vrijstelling van invoerrecht, verleend bij artikel 2, ten 2e, letter a, der Indische tariefwet;

E. dat in dèrSub I met namen genoemde gewesten behalve de uitvoerrechten vastgesteld voor de in artikel 4 der Indische tariefwet, vermelde goederen nog de uitvoerrechten worden geheven bedoeld bij artikel 3.

Ten derde: In de tot het tolgebied behoorende gewesten en gedeelten van gewesten buiten Java en Madoera, met uitzondering van de residentie Bali en Lombok, worden van de goederen vermeld in de hieronder staande tarieven de uitvoerrechten geheven als mede in die tarieven aangegeven.

I. Tarief voor:

de gouvernementen Sumatra's Westkust en Celebes en Onderhoorigheden,

de residentiën Tapanoeli, Benkoelen, Lampongsche districten, Palembang, Djambi, Banka en Onderhoorigheden, Westerafdeeling van Borneo, Menado, Amboina, Ternate en Onderhoorigheden en Timor en Onderhoorigheden en de assistent-residentie Billiton.

Goederen. Maatstaf Rechten

Benzoë, caoutchouc, damar, getahpertja, kamfer en andere gom- en

harssoorten waarde 5 pet.

Gahroe- en ander reukhout. . . . waarde 5 pet.

Hertehoorns waarde 5 pet.

Ivoor en neushoorn waarde 8 pet.

Koelit bakau en koelit tengar. . . waarde 5 pet.

Rotting van alle soorten .... waarde 5 pet.

Sago en sagomeel waarde 5 pet.

Tengkawangpitten waarde 5 pet.

Tengkawang- of soenteivet. . . . waarde 5 pet.

Vogelhuiden waarde 10 pet.

Was waarde 5 pet.

Sluiten