Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alle formaliteiten, met de heffing van in- en uitvoerrechten verband houdende, te verrichten te Koeala Igal (Stbl. 1909 no. 306, Ten tweede, sub I).

Oostkust van Sumatra. ') Kantoren der inen uitvoerrechten en accijnzen blijven gevestigd te Poelau Moeda (Pelalawan), Pakanbaroe, Bagan Si Api Api, Laboehanbilik, Koealoe, Tandjoengbalai, Tandjoengtiram, Bandarkalipah, Tandjoengbringin, Belawan, Tandjoengpoera en Pangkalanbrandan.

De ontvanger te Pakanbaroe kan vergunning verleenen om aangiften der in- en uitgevoerd wordende goederen te doen, de verschuldigde rechten te betalen en alle formaliteiten met de heffing van in- en uitvoerrechten in verband staande te verrichten te Tandjoenglajang en Siak Sri Indrapoera.

Gelijke vergunning kan worden verleend :

door den ontvanger te Bagan Si Api Api voor Panipahan en Sineboi,

door den ontvanger te Laboehanbilik voor Soengai Brombang,

door den ontvanger te Koealoe voor Lëdoeng,

door den ontvanger te Tandjoengtiram voor Tandjoeng, door den ontvanger te Bandarkalipah voor Pangoerawan, door den controleur te Belawan voor Perbaoengan, door den ontvanger te Tandjoengpoera voor Poelau Tapakkoeda,

door den ontvanger te Pangkalanbrandan voor Poelau Koempai en Poelau Sembilan (Stbl. 1911 No. 162, Ten twe.ede, Stbl. 1911 No. 325, Ten eerste).

Banka en Onderhoorigheden. De ontvangers der in- en uitvoerrechten en accijnzen te Muntok en Pangkalbalam kunnen vergunning verleenen om aangiften

') Oostkust van Sumatra staat voor de Siakri v'ier en de landschappen Pelalawan, Bangka, Tanah-poetih, Koeboe, Panei, Kotta Pinang, Bila, Koewalo met het daarbij behoorend stroomgebied van de rivier de Leidong, Assahan, Batoe-Bara, Tandjong, Si Paré-Paré, Pagoerawan, Padang, Bedagei, Danai, Serdang, Pertjoet, Deli, Hamperan-Perak en Langlcat der residentie Oostkust van Sumatra.

Sluiten