Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL II.

(Art. 424.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door "mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien dat A

B geboren te ...

den ... • 18 . , en B . . . . A , geboren te ... den

18 . , beiden van beroep .... en wonende te ... zich bevonden op den open¬

baren weg, genaamd .... binnen de gemeente en aldaar, zoowel ieder voor zich als tezamen en in vereeniging*, wierpen met sneeuwballen, in diei \oege, dat het kenlijk hun doel was om daarmede personen te raken, die op den openbaren weg liepen, en zij dan ook met

een sneeuwbal troffen

jaren, van beroep .... wonende te die zich hierover bij mij beklaagde, mij te kennen gevende dat daardoor gevaar of nadeel kon worden teweeg gebracht.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit procesverbaal opgemaakt.

den .... 19 (Handteekening)

Sluiten