Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XIX.

(Art. 431.)

De ondergeteekende, (naam, qualiteit en woonplaats), verklaart op den eed bij de aanvaarding zijner bediening afgelegd. dat hij in den nacht van op . . des jaars 1900 .... te . . uren,

surveilleerende binnen de gemeente heeft

waargenomen, dat C . . . . B . . . . geboren te ... den .... 18 .. en ® • • • ■ C geboren te

den • • • ■ 18 . . beiden van beroep

en wonende te ... , zich bevonden op den openbaren weg, de .... , binnen voormelde gemeente, en aldaar, zoowel ieder voor zich als tezamen en in vereeniging, door aanhoudend luidruchtig te zingen en te schreeuwen, zoodanig rumoer of burengerucht verwekten, dat daardoor de reeds geruimen tijd te voren ingetreden nachtlust van de bewoners in die buurt kon worden verstoord.

Waarvan dit proces-verbaal is opgemaakt.

den .... 19 Handteekening)

Sluiten