Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXVIII.

(Art. 439.)

On den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) weid dom' 4 (Sm, quaiite» en woonplaats) gez.en, dat een m-

tanterist zich begaf in de tapperij van . • • • »

qgh • • * * '

dieTktahfeldJliem hierop aan en verzocht hem mij te volgen naar de «Sre SooSht. aiwaar M »;« 1° UW» ™» to —dant.^r wacht, =f de : .Jjgj

pagnie van het a"^Jn^"J^JJu^nwette opgaven door i

zien van genoertóen tappe)t / ven een tot zijne

cier had bekomen. voomoemdj hierover gehoord, erkende

' 'csold-rit een ias als voormeld in pand te

van genoemden ■- . •< , -fi.iijve vergunning door of van

hebben genomen z'in 'M, . / ~egeven. onder bijvoeging,

—ziJ,,e

kT°h!bmStevan^P a&gdeh ambtseed dit proces-verbaal opgemaakt.

den ... 19 • (Handteekening)

Sluiten