Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XXXVIII.

(Art. 450.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij, (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat . ,

oud • jaren, van beroep , wonende

aan de' . . . gracht te ... - , terwijl hij bezig was een emmer water te scheppen, in evengenoemde gracht viel, waaruit hij zich zelf niet kon redden en daardoor in oogenblikkelijk levensgevaar verkeerde. Teneinde hem hulp te verleenen verzocht ik aan . . . , geboien te . .den . . • -18 • , van beroep

, mede aldaar woonachtig, terwijl hij naar het voorval zag, en derhalve getuige was van het oogenblikkelijk levensgevaar, waarin .... verkeerde, om mij zijn in de nabijheid gelegen roeiboot af te staan, teneinde

daarmede te helpen. Hij echter weigerde

die hulp te verschaffen, om geen andere reden, naar hij zeide,

dan dat hij met in onmin leeide. Daai

bedoelde boot, met ketting en slot gesloten, vastgemeerd lag, en ik daardoor belet werd zelf van de boot gebruik te maken en op geen andere wijze hulp kon verleenen, omdat het water aldaar te diep was om mij er in te begeven, zag ik mij genoodzaakt een vaartuig van elders te halen, en toen ik daarmede op de plaats des onheils aankwam, was .... inmiddels in de diepte verdwenen, en werd hij later, met behulp van een dreg, levenloos opgehaald.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal

opgemaakt.

den .... 19 (Handteekening)

Sluiten