Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL XL VI.

(Art. 457.)

Op den (volledige dagteekening met tijdsbepaling) werd door mij. (naam, qualiteit en woonplaats) gezien, dat . .

, geboren te .... den ... 18 . kermisreiziger, wonende te . . • • , op den openbaren weg, de ... • binnen de gemeente . .

een tafel had geplaatst, waarop een bak met dobbelsteenen stond; dat hij deze dobbelsteenen aan personen, die zich hadden aangemeld, of die door hem waren uitgenoodigd, ter hand stelde; die daarmede in den bak wierpen, tegen" een inzet van een of meer centen welke hij in ontvangst nam, terwijl de personen vóór het werpen rieden of zij onder of boven een door hen onderling bepaald getal oogen zouden werpen, terwijl ze, indien zij het geraden hadden, den dubbelen inzet ontvingen, en zoo zij het met hadden geraden, hun inzet hadden verloren en alzoo dezen van het toeval afhankelijk stelden.

Ik zag aan dat spel achtereenvolgens deelnemen , oud ... en ... ; 0U(I jaren, beiden van beroep . • • wonende te . . • • die mij verklaarden, dat zij ieder op die wijze aan genoemden Vprmisreiziser . • C6nt hadden v6ilor6n.

Genoemde .... hierover gehoord, verklaarde mij, dat hij tot het houden van bedoeld spel geen verlof van

den Burgemeester had bekomen.

Ik heb hiervan op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal

opgemaakt.

den .... 19 •

(Handteekening)

Sluiten