Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Nu vakonderwijs ook voor de Politie meer en meer als een eisch des tijds wordt beschouwd en, dank zij het door den Algemeenen Nederlandschen Politiebond ingesteld examen ter verkrijging van het Politie-diploma, tal van jonge mannen zich daarop toeleggen, wil het mij voorkomen, dat het in druk doen verschijnen van modellen voor op te maken processen-verbaal daartoe bevorderlijk kan zijn.

Dit werkje, bestaande uit 100 modellen voor op te maken processen-verbaal wegens overtredingen van bijzondere wetten, waarvan de handhaving aan de Politie is opgedragen, kan beschouwd worden als een voortzetting van de gunstig bekende „Handleiding voor Politie-beambten, bevattende modellen voor op te. maken processenverbaal wegens de meest voorkomende overtredingen van het 3de boek van het Wetboek van Strafrecht."

De modellen zijn aan de practijk ontleend en ik stelde ze samen in den vorm der „Handleiding."

Moge dit boekje aan het doel beantwoorden.

Enkhuizen, Mei 1906. H. de GROOT.

De voortzetting van mijne „Handleiding" op deze wijze, is mij aangenaam.

D. BEUNDER.

Sluiten