Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ALPHABETISCH REGISTER.

Motor-en Rijwielreg-) i 1r7 ,T , T ArTTT

lemont (Stbl. 1905, 294). artlkel 17 • • • • Model LXI\.

id. id. „ 18 ..... . „ LXV.

„ „ ,19 derde lid . „ LXVI.

20 ... . „ LXVII.

. 23 LX VIII

» 25 LXIX.

MotorKenteekenbesluit, . T

dd. 10 Nov. 1905, (Stct. 24 Nav. 1905. 276) " t . . . . „ LXX.

id. id. 5 LXXI.

Openb. midd. y. veryoer,) .

Zie K- B. van 31 Juli 1880 (Stbl. 121))" ö

id. id. 8 L XXIII.

9 . . . . , LXXIV.

Spoorwegen, K. B. van ) . ,

26 Hei 1890, deel B. ) » aa. . . . „ laa\.

Spoorwegen, Algem. Reglement) 99 T VV„T

voor [jen dienst op de ) * .... „ i<jlxvi.

Spoorwegennet van de dienst) T

en het gebruik der (9 April 1875). ) » 3 • • • • . t-JLXVii.

Veeartsenykundig ) 17 T YYVrTT

Staatstoezicht. ) " < ■ „

id. id. ,21 LXXIX.

Veiligheidswet . . . „ 12 ... . „ LXXX.

...» 13 LXXXI.

...» 13 sub c . . „ LXXXII.

K. B. van 7W 1896 (Stbl. 216). ) " 3 - • • - » LXXXIII. Veiligheidswet, ,

K. B. van 7 Oec. 1896 (Stbl.215 ) zie „ 16 sub 7 . . , TYTTrv

ook K. B. van 16 Maart 1903 (Stbl. 84) ' „ 5 . . . . „ t.AJUUv-

Vereeniging en ) T yyyv

Vergadering ) ' ' " * * * * "

id. id. 20 LXXXVI.

Vogelenwet, Zie K. B. van ) , T yyyvtt

24 October 1892. ) » 1 IiJlxavii.

id. id. . . . , 1 . . . . „ LXXXVIII.

id. id. . . . „ 1 . . . . „ LXXXIX.

Vogelenwet, Zie K. B. van ) 0 „„

9 Juni 1893. ) " * . » J^t».

Sluiten