Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 8 van het Motor- en Rjjwielreglement.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen, dat de mij welbekende C . . . C . . . , geboren te ... , den • • • • 18 . , van beroep . . . , wonende te ,

als bestuurder van een tweewielig motorrijtuig, zijnde een rijtuig bestemd en gebruikt om mede door eene daaraan aanwezige mechanische kracht, anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen (motorrijwiel), waarop hij zat, en waarvan hij eigenaar is, daarmede over den openbaren weg de .... te ... . reed zonder dat dit motorrijtuig was voorzien van een hoorn of trompet, waarmede geluid gemaakt kon worden.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

• • • • den .... 19 . .

(Handteekening).

5

Sluiten