Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11 van het Motor- en Rywielreglenient.

Op den (datum, jaar met tijdsbepaling) zijnde dit tijdstip tusschen een half uur na zonsondergang en een half uur vóór zonsopgang, werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen, dat' S . . . S . . geboren te . . den . . . 18 . , van beroep . . ., wonende te . . als bestuurder van een tweewielig motorrijtuig, zijnde een rijtuig bestemd en gebruikt om mede door eene daaraan aanwezige mechanische kracht, anders dan langs spoorstaven te worden voortbewogen (motorrijwiel) waarop hij zat, daarmede reed over den openbaren weg de . . . te , zonder dat dit motorrijtuig was voorzien van een

lichtgevende lantaarn.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is

opgemaakt.

. . . . den .... 19 . . (Handt.eekening).

Sluiten