Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 25 van het Motor- en Rywielregleinent.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) werd door mij (naam, qualiteit en woonplaats) gezien en waargenomen, dat A .

. . B . . . , geboren te . . . den . . . 18 . . van beroep . . • wonende te . , als bestuurder van een met een hond bespannen kar buiten noodzaak reed over het langs den openbaren weg de binnen de gemeente . . . ge¬

legen rijwielpad, daarvoor kennelijk aangeduid door het vanwege het gemeentebestuur te ... . gesteld kenteeken volgens model vastgesteld bij Koninklijk Besluit van .... (Stbl. No. . .) derhalve een rijwielpad anders bereed, dan met een motorrijtuig op twee wielen of met een rijwiel.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

.... den .... 19 (Handteekening).

Sluiten