Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 9 van het K. B. van 31 Juli 1880 (Openbare middelen van vervoer).

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling), bevond ik (naam qualiteit en woonplaats) nuj bij bet, binnen de gemeente gelegen, havenhoofd, zijnde de aanlegplaats der stoomboot 'van

i a ' geboren te _ _

j ■ ' ' ,van beroep wonende te . .

die met inachtneming van het bepaalde in de artikelen 2 en 's de,'

™ (Stbi 67>« ™ ÏSS.L 2s.„a9

tÏÏ f B,Sl"t ™" 31 ,oli m"> •» openbaar middel

d, gi.f«rboot™"ok ™ S™™ »

gemeente de gemeente

' t 'j ' ' en en teru&- m werking heeft.

o m verm^%atetHekk+elljkl Tk0fdiging Van dien dienst staat ' ure stoomboot lederen dag des voormiddags te

middags te 9 ure gemeente vertrekt en 's voor-

miaaags te 9 ure in de gemeente . . . aankomt

dienst werd unitii°°?e/enifld t|)'dstip' ik' dat de ^'bedoelde enst weid uitgeoefend met een stoomboot, dat dit vervoermiddel

Z&'Z*rT'. *9-dis »"«

mian1middeldsezSag°^b0d0att dïT P^S^omen7^

, lk> dat dit vaartuig zoo diep was geladen dat <9p

idVs, dz K£erloofd-

fin 1 j u°0t,t0t bet mthten van reizigers had stil gehouden

staSB * »fwS CS'

Bovengenoemde N . . v , , ., .

SSISVdeei: r

deed Iaden dat de H ^ ^ ïevens' dat hlJ dit vaartuig zoo zwaar

bïïa d°

Waarvan door mii ™ ^

opgemaakt "'S°'°«UDU ""'"tseea ait proces-verbaal is

19

den .... 19 . (Handteekening)

6

Sluiten