Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 1 der Yogelenwet. Zie artikel 3 K. B. van 24 October 1892.

Op den (datum, jaar met tijdsbepaling), bevond ik (naam, qualiteit en woonplaats) mij op de openbare weekmarkt te .... ,

die aldaar gehouden wordt op het plein genaamd en

zag ik, dat aldaar in een mand blijkbaar ten verkoop in voorraad waren . . . levende veldleeuwerikken (alauda arvensis) terwijl ik voorts zag en hoorde, dat de daarbij staande R E . i geboren te ... , den .... 18 . ,

van beroep , wonende te ... , die vogels aan

den mede-aldaar aanwezigen A .... B ... , oud jaar, van beroep . . . . , wonende te .... , tegen den prijs van f . . per stuk te koop aanbood.

Ik heb die door R ... R .... te koop aangeboden vogels, waarvan evengenoemde persoon verklaarde eigenaar te zijn, welke genoemd worden in het Koninklijk Besluit van den 24 October 1892 (Stbl. 236) als op dit tijdstip nuttig voor landbouw of houtteelt, in beslag genomen, en daarna in vrijheid gesteld.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

den 19 . .

(Handteekening)

Sluiten