Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Artikel 11 der Wet op de Maten en Gewichten.

Op heden, den (datum, jaar met tijdsbepaling) bevond ik (naam,

i|ualiteit en woonplaats) mij in het Postkantoor te ,

terwijl dit voor het publiek open was en werd door mij gezien en waargenomen, dat aldaar, in de afdeeling bestemd voor de pakketdienst, zijnde een plaats waar gewichten strekken tot grondslag van heffingen en nndere ontvangsten voorhanden was een koperen gewicht, zijnde een twee Hecto-Gram, niet voorzien van het voor dit jaar bepaalde goedkeuringsmerk de letter ... in drukvorm (schrijfvorm).

Ik heb dat gewicht in beslag genomen, om als stuk van overtuiging te kunnen dienen en zal het, behoorlijk gewaarmerkt, worden gedeponeerd ter Griffie van het Kantongerecht te

De Directeur van bovenbedoeld Postkantoor, genaamd E . . . D . . . . , geboren te .... , den .... 18 . , wonende te .... , erkende genoemd voorwerp op bovenomschreven plaats en tijd voorhanden te hebben gehad.

Waarvan door mij op afgelegden ambtseed dit proces-verbaal is opgemaakt.

• • . . den .... 19 . .

(Handteekening)

Sluiten