Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dijk werd afgevoerd, zoodat verder gevaar voor ïjsschuiving en doorbraak van den dijk werd afgewend.

Hoewel een belangrijke hoeveelheid water den polder is binnengestroomd, zal dit op de daarin gelegen landerijen, den tijd van het jaar in aanmerking genomen, van weinig invloed zijn.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening).

MODEL IV.

Zelfmoord.

Heden namiddag te omstreeks . . . uur, mij bevindende in de . . . . straat alhier, werd mij door de vrouw van den aldaar

wonenden medegedeeld, dat zij, zooeven op den zolder

komende, de deur van een daar gelegen slaapkamertje gesloten had gevonden, terwijl haar man kort tevoren door haar werd gemist en zij, daar deze in de laatste dagen niet goed bij zijn hoofd was, vermoedde, dat hem een ongeluk was overkomen, waarom zij mij verzocht dit met haar te onderzoeken.

Ik ging daartoe met deze vrouw haar woning binnen en toen bleek mij, dat de deur van een op den zolder aanwezig kamertje van binnen gesloten was.

Op mijn herhaald geklop werd deze niet geopend, terwijl mijn roepen onbeantwoord bleef.

Op aandringen van genoemde vrouw heb ik daarna de deur van dat vertrek met geweld geopend en daarbinnen gaande, zag ik, dat haar man zich in een daarin aanwezige bedstede aan het koord van een beddek wast geworgd had.

Na het om zijn hals gebonden koord te hebben doorgesneden, verwijderde ik dit en plaatste den geworgde voor een in dat vertrek

Sluiten