Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

MODEL IX.

Beschonken koetsier.

Heden namiddag te omstreeks . . . uur mij bevindende in de - . . . straat alhier, zag ik dat eenige zich in die straat bevindende personen plotseling verschrikt naar beide kanten uitweken, zooals mij inmiddels bleek voor een uit de richting van het station naderenden met een paard bespannen omnibus, met welk rijtuig zoo woest werd gereden en 't welk zoo van de eene zijde der straat naar de andere slingerde, dat daardoor de openbare veiligheid werd bedreigd.

Bij het passeeren van een venterskar, welke echter tijdig zoover mogelijk aan den kant der straat voor bedoeld gespan had stilgehouden, kwam de omnibus in aanraking met een aan die straat staanden telephoonpaal, en tengevolge van den schok viel de bestuurder voorover uit dat rijtuig op den grond.

Het paard, hoewel tengevolge dier aanrijding geschrokken, verminderde in vaart en werd door mij met behulp van den bestuurder der stilgehouden venterskar gegrepen en tot staan gebracht.

De bestuurder van den omnibus, die inmiddels was opgestaan en zich bij mij had vervoegd om het paard met rijtuig van mij over te nemen, bleek toen zoodanig beschonken te zijn, dat hij zich slechts met moeite kon verplaatsen.

Ik heb ter voorkoming van verdere ongelukken den eigenaar van bedoeld gespan, dat zooals mij bleek toebehoorde aan den aan de

. . . . straat alhier wonenden stalhouder,

met het gebeurde in kennis doen stellen, die het daarna liet afhalen.

De beschonken koetsier, genaamd oud . .

jaar, wonende alhier, is door mij in bewaring genomen en gehouden tot hij ontnuchterd was. Hij bleek tengevolge van den val uit het rijtuig geen letsel te hebben bekomen, alleen had hij aan zijn aangezicht eenige ontvellingen opgeloopen. — Van zijne dronkenschap zal procesverbaal worden opgemaakt.

2

Sluiten