Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voorzoover ik heb kunnen nagaan, het geval aan den rijp die zich op de draden had vastgezet, worden toegeschreven.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XY.

Onzedelijke bioscoop-vertooning.

Mij heden avond te omstreeks . . uur bevindende in de alhier

op het kermisterrein staande tent van oud . .

jaar, gedomicilieerd te zag ik, dat onder de bioscoop-

vertooningen die aldaar voor een talrijk publiek, waaronder zich ook kinderen bevonden, werden gegeven, werd afgebeeld een met een woonwagen reizende troep zigeuners, waarbij dronken manspersonen, die, woedend dat hun paard niet verder kon, dit dier zoodanig met stokken ranselden, dat het neer viel en op de plaats dood bleef.

Het kwam mij voor, dat die vertooning onzedelijk was.

Inmiddels hoordé ik een deel van het publiek zijne afkeuring over deze vertooning te kennen geven, terwijl ik zag, dat de mij welbekende oud . . jaar, en

oud . . jaar, beiden \an beroep wonende

alhier, van hunne zitplaatsen opstonden blijkbaar voornemens die inrichting te verlaten, en zich wendende tot den ondernemer, hun plaatsgeld van dezen terug verlangden. Toen meerderen hen daarin volgden, ontstond een zoodanige verwarring dat het mij ter voorkoming van ongeregeldheden gewenscht voorkwam de lichten, die tijdens de voorstelling gebluscht waren, te doen ontsteken, waaraan op mijn verzoek onmiddellijk werd voldaan.

Nadat van de zijde des ondernemers was verzekerd, dat herhaling van soortgelijke vertooningen niet meer zou voorkomen en hij zich

Sluiten