Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Doordat het vastgeraakte voertuig het midden der straat in beslag nam, was het verkeer aldaar voor rij- en voertuigen gestremd.

Op mijn verzoek plaatsten de gebroeders en

zich voorloopig ieder aan een ingang van die straat

om bestuurders van bedoelde verkeersmiddelen op de versperring van den weg opmerkzaam te maken, waardoor verdere stoornis in het verkeer werd voorkomen. Het ter plaatse van het ongeval saamgekomen publiek maande ik tot doorloopen aan, waartoe voorbijgangers, die zonder gevaar aldaar konden passeeren, eveneens werden aangespoord, zoodat het verkeer in die straat voor voetgangers vrij bleef.

Onderwijl was de vracht, bestaande uit eenige ijzeren balken, geladen op den vastgeraakten wagen, overgeladen op een ander voertuig, waarna de wagen spoedig weder vrij kwam. ,

Nadat was gebleken, dat dit voertuig onbeschadigd was, is de eigenaar daarmede weggereden.

Bij onderzoek naar de oorzaak van het inzakken der straat bleek, dat een der daarinliggende rioolbuizen was gebroken en ingestort.

Op mijn verzoek is genoemde straat van gemeentewege voor het verkeer met rij- en voertuigen afgesloten, terwijl het ingestorte gedeelte voor mogelijk gevaar, van de noodige kenteekenen is voorzien, waardoor de weg voor voetgangers vrij is gebleven.

. . . . den .... 19 . .

(Qualiteit).

(Handteekening).

MODEL XXI.

Treinongeluk.

Hedennamiddag mij bevindende op het perron van het station alhier, zag ik dat de van de richting .... komende sneltrein

Sluiten