Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Bij onderzoek naar de oorzaak van de gasontploffing bleek mij, dat meergenoemde dienstbode het gaslicht had willen ontsteken in de kinderslaapkamer, die gelegen is boven de woonkamer, waar zich de andere huisgenooten tijdens het ongeval bevonden, en dat bij het aansteken van een lucifer onmiddellijk de ontploffing was gevolgd, waarna de overige lichten waren uitgegaan en de bewoners allen verschrikt naar buiten waren geloopen.

Na te hebben vernomen waar zich de hoofdkraan der gasleiding in dat gebouw bevond, die nog openstond, heb ik die kraan afgesloten.

Het in die woning aanwezige gas was inmiddels door de openstaande deuren naar buiten getrokken.

Bij onderzoek bleek, dat in bedoelde slaapkamer de glasruiten, zoomede een spiegel en een paar schilderijen verbrijzeld waren, terwijl de muren van dat gebouw blijkbaar op verschillende plaatsen door de ontploffing hebben geleden.

Het vermoeden bestaat, dat de gaskraan dien dag bij het schoonmaken was opengeraakt, waardoor het vertrek tegen den avond met gas was gevuld, wat, toen de dienstbode in die kamer het licht wilde ontsteken, ontplofte.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL XXIII.

Storing tramverkeer.

Heden namiddag te omstreeks . . uur mij bevindende in de . . . . straat „ILiier, zag ik, dat een met een paard bespannen tweewielige venterskar bij het uitwijken voor een ander rijtuig met een der wielen in één van de in die straat gelegen tramrails vastraakte.

Sluiten