Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van f . . terwijl het gebouw, dat in eigendom toebehoort aan den heer alhier, was verzekerd bij de brandwaarborgmaatschappij voor een bedrag van

f . . zooals ik van dezen vernam.

den 19 . .

(Qualiteit)

(Handteekening)

MODEL XL.

Instorting van een brug.

Hedennamiddag te omstreeks . . uur zag ik twee aan elkander gekoppelde vierwielige vrachtwagens, zooals mij later bleek met steenen beladen, bespannen met twee paarden, stapvoets over de in de

straat alhier gelegen brug rijden. Nauwelijks waren

de paarden de brug gepasseerd, toen deze, terwijl de achterste wagen nog midden daarop was, onder geweldig gekraak plotseling instortte, waardoor de zich daarop bevindende wagen mede naar beneden viel, wat de paarden met een ruk deed stilhouden.

De voerman, die op den wagen zat, bemerkende wat er gaande was, sprong er af, en trachtte de paarden met kracht aan te zetten, welke echter niet in staat bleken de wagens, die achteruit liepen, tegen te houden ; zij begonnen te steigeren en sprongen daarbij door het gareel, zoodat de paarden van de wagens los raakten.

Het voorste voertuig liep daardoor inmiddels met de achterwielen op den daar achter gekoppelden wagen, welke laatste halverwege tusschen de beide muren der ingestorte brug was blijven hangen, zoodat alleen de voorste wielen van eerstbedoeld voertuig op de straat waren blijven staan.

De voerman, zooals mij bleek genaamd oud . .

jaar, wonende alhier, had de paarden, nadat die op voormelde wijze

Sluiten