Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1{DI0$

v estigi ngsverd rag.

5 5==W==^=^

/ (fit,

WET

van den 13 Januari 1906 (S. Mo. 4), houdende

goedkeuring van het op 17 December 1904 te 's Gravenhage met het Duitsche Rijk gesloten Vestigingsverdrag. /. /.

Verzameling van gewisselde stukken, gevoerde beraadslagingen enz.,

k"~engebracht en gerangschikt Hnnn

A. J. MARCUSSE.

Inspecteur van Politie te Amsterdam.

SCHAAFSMA & BROUWER, Dockum.

Sluiten