Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORWOORD.

Aan het doel dat met de uitgaaf van dit werkje wordt beoogd, zal, meen ik, het best worden beantwoord indien de ivet, met de beide teksten van het verdrag gevolgd worden door hetgeen in de gewisselde stukken in het midden is gebracht omtrent de algemeene strekking daarvan, vervolgens door de artikelen van het verdrag met de toelichting en hetgeen verder met betrekking tot de artikelen in de parlementaire stukken voorkomt.

11 aar dit noodig of wenschelijk scheen is bovendien bij de artikelen tiaar de aan dit werkje in extenso toegevoegde beraadslagingen der Staten Generaal verwezen.

A. J. Marcusse.

Sluiten