Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

in boeien van den minderen militair in de gevangenis als extra straf te doen vervallen.

Tegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

33.

De sociaal-demokraten stellen voor, 28 Mei 1902, om als bijkomende straffen te doen vervallen het doen van korveëen en het verrichten van pionier-arbeid bij het leger te velde.

legen stemde Baron Michiels van Verduynen.

34.

De regeering stelde voor dat een mindere die door zijn meerdere werd gestraft, maar dadelijk ook die straf moest ondergaan. Hij kan wel in hooger beroep gaan, maar dat geeft hem voorloopig niets, toch moet hij voorloopig de doos in. Wordt dan in hooger beroep uitgemaakt dat de straf onrechtvaardig is, nu ja dan is dit wel jammer voor den vent, zoo redeneerde de regeering, maar dat moest nu zoo maar. De sociaal-demokraten stellen voor de straf uit te stellen tot beslist uitgemaakt wordt door het hoogste gezag of de straf verdiend is. 30 Mei 1902.

Tegen dit goede voorstel stemde ook Baron Michiels van Verduynen. Eerst hangen dus en dan de zaak onderzoeken.

35.

De heer De Waal Malefyt (anti-revolutionnair) stelt voor om voor de landsmacht in vredestijd en voor de marine in vredestijd binnengaats, de uitvoering van een opgelegde straf zoolang te schorsen tot ten minste in eerste instantie is uitgemaakt of de straf terecht - was opgelegd.

Tegen stemt tot tweemaal toe de Baron Michiels van Verduynen.

36.

Bij de beroepswet voor de ongevallenverzekering (4 Sept. 1902) stellen de sociaal-demokraten voor dat de voorzitter en griffier ook kunnen zijn niet-rechtsgeleerden, zg. leeken.

regen stemde de Mr. Baron Michiels van Verduynen.

37.

8 Sept. 1902. Sociaal-demokraten en Vrijzinnig-democraten stellen voor ook vrouwen benoembaar te doen zijn voor de beroepsraden.

Tegen stemde Baron Michiels van Verduynen.

Sluiten