Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wel bevoorrechting voor de rijken redeneerde Baron Michiels van Verduynen en hij stemde tegen.

61.

De Socialisten willen zooveel mogelijk oorlogsschepen en kantines drankvrij maken en stellen voor om den verkoop van sterken drank, indien deze daar geschiedt, onder de wet te brengen (18 Mei 1904).

Tegen stemde Michiels. 't Is beter voor ons dat ze drinken, dan denken — zoo redeneert de bevoorrechte klas.

62.

Het salaris van den Gouverneur-Generaal van Indië is ƒ 132,000. (Zulke lui hebben nog wel extra-profijtjes.) De Socialisten stellen (29 Nov. 1904) voor dit jaarlijksch inkomen met f 32,000 te verminderen en dus te brengen op f 100,000 'sjaars. 't Is er toch best mee te doen.

Nee, zei Baron Michiels, 't zou voor mij nog te weinig zijn en hij stemde tegen deze vermindering.

Bij de stemming over de vraag of de draadlooze telegrafie in Indië een tak van Staatsdienst behoort te zijn (2 Dec. 1904) was de Baron afwezig. Hij was zeker niet lekker.

Passtoors stemde tegen.

63.

14 Dec. 1904. Marchant (vrijz.-dem.) stelt voor om de Marinebegrooting met f 290,000 te verminderen (die f 290,000 waren voor een nieuw oorlogschip.) Tegen deze vermindering stemde de Baron.

64.

De Socialisten stellen voor de oorlogsbegrooting voor 1905 met f 35,000 te verminderen om dan tevens de lichtingen 1900 en 1902 vrij te stellen van herhalingsoefeningen in 1905 daar ze reeds in 1903 tijdens de stakingsdagen extra zijn opgeroepen geweest 24 Dec. 1904.

"Ze moeten gedrild worden", redeneerde de Baron Michiels en hij stemde tegen dit voorstel. De baronale brandkast moet uiterst veilig staan.

65.

Wie kent niet het treurige leven der mijnwerkers, een leven onder den grond, in ongezonde atmosfeer, bij gevaar voor gasontploffingen, die dikwijls met gekromden rug of staande met de voeten in

Sluiten