Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

INHOUD

Hemelvaarts-Dag ... S. Markus xvi. 19 167

Zondag na Hemelv. S. Lukas xxiv. 49 i72

Pinkster-Zondag ... S. Johannes xiv. 15, 16 ... 177

Drieëenheids-Zondag S. Mattheus xxviii. 19 — i83

I. 1 Johannes v. 3 ... ••• lS8

II. Psalm cxi. 10 ... !95

" lil. 1 Petrus v. 8 ... ••• 201

IV. 1 Johannes iv. 11 ... 2°7

V. Psalm xxxiv. 14 211

VI. Romeinen vi. ii ••• ••• 2I&

VII. Romeinen vi. 21, 22 ... ••• 221

VIII. S. Mattheus vii. 21 ... ••• 227

]X. 2 Korinthe x. s ... 232

X. S. Lukas xi. 2 ... ••• 237

XI. Hebreen iv. 16 ... ••• 243

XII. S. Lukas xi. 13 ... ••• 249

XIII. S. Johannes xii. 26 ... 255

XIV. Filippensen i. 9 ••• 260 XV. S. Mattheus vi. 24 ... ••• 267 XVI. 1 Johannes i. 7 ... ••• 272

XVII. Titus ii. 14 ••• 277

XVIII. S. Mattheus xvi. 24 ... ... 281 XIX. Spreuken iv. 23 ... ••• 285

XX. Efeze v. 20 ... ••• ••• 289

XXI. Romeinen v. i ••• 294

,, XXII. Galaten vi. 9 ••• 298

XXIII. S. Mattheus xxii. 21 ••• 3°3

„ XXIV. Kolossensen i. 10 ... ••• 3°8

XXV. S. Johannes vi. 55, 56 ••• 3H

Na elk Toespraak zijn er eenige toepasselijke Gezangen aangeduid als betrekking hebbende op den Dag (D.), de Collect (C.), den Zendbrief (Z.), het Evangelie (E.), de Lessen (L.), het Algemeen

(A.).

Sluiten