Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE EERSTE ZONDAG IN DEN ADVENT

DE EERSTE ZONDAG IN DEN ADVENT.

" De toekomst des Heeren genaakt."—S. Jakobus v. 8.

"Vooreerst, dat ik den duivel ... de booze wereld • • • en de zondige lusten van het vleesch zoude verzaken."

" En in Jezus Christus . . . geboren uit de Maagd Maria." "Van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden."

Zijne bijzondere genade, om welke wij Hem te allen tijd moeten leeren aanroepen met ijverig gebed."

Het gewoonlijke jaar begint op den eersten Januari: niet alzoo het Christelijke Jaar. Het Christelijke Jaar begint op Advent-Zondag. Toen de Zoon van God op Zich nam den mensch te verlossen, is Hij nedergedaald uit den hemel, en heeft op Zich genomen ons vleesch, en is Mensch geworden. Daartoe werd Hij geboren als een klein Kind; en wij vieren Kersmisdag in gedachtenis van Zijn geboorte. Het eerste ding dan hetwelk onze Heer Jezus Christus gedaan heeft voor onze zaligheid, was geboren te worden : daarom begint het Christelijke Jaar met betrekking op Kersmis. Kersmis is een groot Feestdag; en om dien grooten Feestdag recht te vieren, moeten wij ons daarvoor behoorlijk bereiden : daarom bepaalt de Kerk vier weken tot voorbereiding voor Kersmis. Wij heeten die weken de Adventsweken; en van daag is de eerste Zondag in den Advent. Van daag beginnen wij het nieuwe jaar, het Christelijke Jaar.

Sluiten