Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TWEEDE ZONDAG IN DEN ADVENT.

" Al wat tevoren geschreven is, dat is tot onze leering tevoren geschreven ; opdat wij door de lijdzaamheid en de vertroosting der Schriften hoop hebben zouden."—Romeinen, xv. 4.

"Van waar Hij komen zal om te oordeelen de levenden en de dooden."

" Zijn heiligen Naam en Zijn Woord te eeren."

Wij beginnen het Christelijke Jaar met den eersten Zondag in den Advent. Van daag is de tweede Zondag in den Advent. Daar zijn vier Zondagen in den Advent. Onze Heer Jezus Christus de Zoon van God is gekomen om deze wereld te bezoeken in menschelijke gedaante toen Hij geboren werd op Kersmis. Daarom bereiden wij ons om Hem op Kersmis te ontmoeten. Daar is een ander Advent, een tweede komst, waarvan wij te denken hebben; en wij moeten ons daarvoor bereiden door de werken der duisternis af te leggen en aan te doen de wapenen des lichts. Wij moeten dit doen, maar wij zijn niet in staat zonder hulp; doch die hulp kunnen wij krijgen als wij daarvoor vragen : wij moeten ijverig daarom bidden; dus wordt gebed genoemd " een middel van genade," omdat door middel van gebed krijgen wij genade. Dit middel van genade hebben wij geheel verleden week gebruikt. De Collect, welke herhaald wordt eiken dag in den Advent, begint, " Almachtige God, verleen ons genade dat wij de werken der duisternis mogen afleggen en aandoen de wapenen des lichts." Andere middelen van genade zijn er benevens Gebed: en als wij de middelen niet gebruiken,

Sluiten