Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

" En het Woord is Vleesch geworden." De eeuwige Zoon van den Vader, het Woord, heeft in de volheid des tijds bij Zijn Godheid vleesch gevoegd, waardoor Hij kon een menschelijk leven leiden en kon sterven zoodat Jezus Christus was de vereeniging van het eeuwige Woord met vleesch genomen uit een sterfelijke Moeder, —één Persoon, de Persoon van God den Zoon, met twee Naturen, de Natuur van God en de natuur van den

mensch. .

Wat was de reden en het doeleinde van deze wonderbare en ondoorgrondelijke gebeurtenis, de Menschwording van God den Zoon ? " Zoovelen als Hem aangenomen hebben, dien heeft Hij macht gegeven kinderen van God te worden, namelijk, die in Zijn Naam gelooven" : in één woord liefde was de beweegreden, en liefdevolle gezelschap van Zijn kinderen met Hem het doeleinde. Niet aan Joden alleen, maar aan allen zoovelen als Hem willen aannemen, is de noodiging. " Gaat heen, onderwijst al de volkeren, dezelve doopende." En allen die gedoopt worden en Hem aannemen, ontvangen het voorrecht, de waardigheid en eer van kinderen, ja ook de macht en kracht om als goede en gehoorzame kinderen te leven.

"Zoovelen als Hem aangenomen hebben,"—hebt gij Hem aangenomen ? Hij dwingt u niet tegen uw zin , maar wat kan meer aanlokkend, meer bewegend zijn dan de zaak die Kersmis ons wijst—het Kindje van Bethlehem—en de waarheid die Kersmis ons verkondigt, —"Ziet hoe groote liefde ons de Vader gegeven heeft ?" Zal dit dan onze flauwe en trage harten niet weder opwekken, en pns met nieuwen moed aansporen om de kracht, die ons gegeven wordt door de Menschwording van God den Zoon, te gebruiken, en om te wandelen " waardig der roeping met welke wij geroepen zijn," als lieve kinderen van God?

Aan degenen onder ons die van morgen bij de

Sluiten