Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

die tot Hem geleid werden door een ster op het Feest van de Epifanie of Drie Konings Dag. Dit behoort een blijde Feest ook voor ons te wezen, want wij ook

^ In de Collect bidden wij:—" O God, wij smeeken U, de gebeden van Uw volk, dat U aanroept, genadig te

willen aannemen." .

Wie zijn Gods volk ? Wij en alle Christenen, zonder onderscheid van geslacht of kleur: " want zoovelen er door den Geest van God geleid worden, die zijn kinderen van God," " Gij zijt van Christus en Christus is Gods." De Zoon van God is Mensch geworden om de Zaligmaker van de geheele wereld te zijn, en hee t Zijn Heilige Katholieke Kerk gesticht om de geheele wereld in te nemen; alle menschen kunnen zich daarbij voegen die willen gedoopt worden; en al de gedoopten ziin Gods volk. En wanneer Gods volk iets noodig heeft, hebben zij de vrijheid om God aan te roepen, omdat zij Gods volk zijn; en wij smeeken Hem genadig onze gebeden aan te nemen: " met uit de werken der rechtvaardigheid die wij gedaan hadden, maar naar Zijne barmhartigheid, door het bad der wedergeboorte en vernieuwing des Heiligen Geestes. De gebeden naar welke God luistert, zijn vooreerst geloovige gebeden : " een krachtig gebed van den rechtvaardige vermag veel" • bidt " in geloof." En verder, ons leven moet daarnaar wezen : « Zoo wat wij bidden, ontvangen wij van Hem, dewijl wij Zijne geboden bewaren en doen hetgeen behagelijk is voor Hem." Daarom bidden wij verder : " Geef dat wij zoowel beseffen en weten mogen

wat wij schuldig zijn te doen."

Gods volk moet niet ledig stil zitten, want elkeen van ons heeft zijn werk om te doen; en wij vragen hier dat onze oogen mogen open zijn opdat wij ons werk mogen zien. Het is meestal nabij ons, maar somtijds willen wij het niet zien, ofschoon wij inderdaad weten

Sluiten