Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

wat het is. Onze Heer heeft Zijn Heiligen Geest, den Geest der waarheid, aan ons gegeven, opdat Hij ons in al de waarheid leiden : doch, ofschoon wij de waarheid weten, ontbreekt ons dikwijls de wil en vermogen om de waarheid te volgen : " goed te doen, dat vind ik niet, maar het kwaad dat ik niet wil, dat doe ik." Daarom bidden wij, " dat zij genade en kracht mogen hebben, om hetzelve getrouwelijk te volbrengen; door Jezus Christus onzen Heer. Amen."

Gods genade, de bewegende invloed van Zijn Geest, en Gods kracht, de vermogende invloed van Zijn Geest,

dezen zullen ons in staat stellen getrouwelijk te volbrengen wat wij schuldig zijn te doen. Het is gemakkelijk goed te beginnen, en dan een ding halfklaar te laten staan; maar hetzelve getrouwelijk te volbrengen, klaar te maken zoo goed als wij mogelijk kunnen: daartoe moeten wij Gods genade en kracht vragen. God komt om al ons werk te bezien: wij willen Hem toch niet slecht werk wijzen: wij willen Hem graag hooren zeggen, " Wél, gij getrouwe dienstknecht." Eén Kind was daar dat al wat Hij te doen had, getrouwelijk volbracht heeft, namelijk, de Heere Jezus. Het Evangelie voor van daag vertelt ons daarvan.

Nadat de Wijzen vertrokken waren van Bethlehem, is Jozef, onzes Heeren stiefvader, met de gezegende Maagd Maria Zijn Moeder en den Heere Jezus Zeiven, gevlucht naar Egypte om veiligheid, en is aldaar gebleven tot den dood van Herodes: daarna zijn zij terugge- . komen en gegaan wonen te Nazaret. En alle jaar reisden zij naar Jeruzalem, om het Paaschfeest diar te vieren, naar Gods Wet. God had bevolen dat " driemaal in het jaar zal alles wat mannelijk onder u is, voor het aangezicht des Heeren uws Gods verschijnen in de plaats die Hij verkiezen zal: op het Feest der ongezuurde brooden, en op het Feest der weken, en op het Feest der loofhutten; maar het zal niet ledig voor het

Sluiten