Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

meent dat hij te slim en te hoog is om te dienen in de plaats waar het Gode behaagd heeft hem te zetten. Wonende te Nazaret, onderdanig aan Zijn Ouders, dit is al de beschrijving van het leven van onzen Heer Jezus Christus totdat Hij dertig jaren oud was. Het toont ons hoe hoog God waardeert de uitvoering van stille plichten, in een veraf dorp, in een plaats welke misschien een zwakken naam draagt, ofschoon de menschen ons niet kennen noch prijzen. Waar ook wij mogen wonen, wat ook de levensaard van de menschen rondom ons, het is niet noodig dat wij gelijkvormig worden aan de wereld; wij mogen door Gods genade een leven leiden van kuischheid, matigheid, gehoorzaamheid, werkzaamheid, bijwonen van de instellings van de Kerk, even zooals Hij gedaan heeft. En wat onbeschrijfelijk goed moet het voorbeeld van onberispelijke jongelingschap, onberispelijke manbaarheid, in het dorp

bewerkt heeft!

Kunnen wij gelijk Hem wezen? Het is ons deel en onze plicht te trachten zoo te worden. En daartoe moeten wij bidden om Gods genade en kracht om getrouwelijk te volbrengen wat wij schuldig zijn te doen. Nemen wij een voorbeeld van de Heilige Maria: " Zij bewaarde al deze dingen in haar hart." Zij heeft niet vergeten wat Hij gezegd had van de dingen van Zijn Vader : zij heeft niet gepraat van dingen welke zij niet verstaan had : maar begeerende hunne volle beteekems te gelooven en te leeren, heeft zij al deze dingen bewaard, overleggende die in haar hart.

C. 48 ; E. 36, 51 ; A. 39, 45. 5<>, 53. 56, 252-254.

Sluiten