Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DE TWEEDE ZONDAG NA EPIFANIE.

Daarom zal een mensch zijn vader en moeder verlaten, en zal zijn vrouw aanhangen ; en die twee zullen tot één vleesch wezen." —li. FEZ E, V. 31.

"Ik geloof in God den Vader, den Almachtige, Schepper des hemels en der aarde; en in Jezus Christus Zijn eengeboren Zoon onzen Heer."

Deze is de tweede Zondag na Epifanie. Epifanie beteekent openbaring, bekend making. Jezus Christus onze Heer heeft Zich bekend gemaakt aan de menschen. Op het Feest van de Epifanie heeft Hij Zich bekend gemaakt als een klein Kind aan de Wijzen van het Oosten. Verleden Zondag heeft Hij Zich bekend gemaakt als een Jongetje aan de Joodsche Leeraars, en als een Voorbeeld van gehoorzaamheid aan de instellings van Zijn Kerk en aan Zijn Moeder te huis. Van daag maakt Hij Zich bekend als een Man, en niet slechts als een Man maar als God, den Schepper en Bestuurder van alle dingen.

In de Collect bidden wij: " Almachtige en eeuwige God, Die alle dingen in hemel en op aarde bestuurt."

Wij spreken hier God den Vader aan als Almachtig, in staat om alles te doen, " Schepper des hemels en der aarde. God de Zoon is ook Almachtig en den Vader medegelijk : zoo ook is God de Heilige Geest. Zoo erkennen wij in de Geloofsbelijdenis van S. Athanasius : De Vader is Almachtig, de Zoon Almachtig, de Heilige Geest Almachtig." In het Evangelie lezen wij hoe de Heer Jezus Christus Zich bekend gemaakt

hfloH nln /"'/-v-r-x J Al 1 .• **■».. . °

..v-v.it a.a uuu uen mmacntige. Wij spreken ook God

Sluiten