Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

arme mannen hersteld werden, en te gevoelen dat hun verlies een straf was voor hunne overtreding, hebben den Heer gebeden dat Hij uit hun land wilde vertrekken. En zoo is het nog. Somtijds als God een mensch straft, in plaats dat de mensch zich bekeert en berouw heeft over zijn zonde, is hij opstandig tegen God, en wil dat God lievers van hem weggaat. En dan wanneer meer gevaren en verzoekings hem tegenkomen, is daar niemand om hem te ondersteunen. De duivel is immer gereed om ons in bezit te nemen ; hij wil ons zijn slaven maken, en ons dwingen te doen wat hij zegt. Laat ons dan onze toevlucht nemen tot onzen Heer. Vraagt Hem " om ons in alle gevaren te ondersteunen, en door alle verzoekings heen te voeren," dan kan geen duivel ons aanraken.

Drie wonderwerken van oordeel zijn verhaald in de Evangeliën :—over Begeerlijkheid, welke hier gestraft wordt: over Onvruchtbaarheid, in den verdorden vijgeboom : over Oneerbiedigheid, in het koopen en verkoopen in den Tempel.

Het eerste wonderwerk in dit Evangelie is een zinnebeeld van Christenen heen en weer gedreven op de zee van deze wereld, bang voor hare stormen, twijfelende of Christus hen zal behoeden, doch eindelijk Hem aanroepende en door Hem behoed. Het tweede wonderwerk veronderstelt degenen die gewin liefhebben en najagen, en die Christus verwerpen als Zijn Wetten het beletten. Leeren wij dan (i) dat in het hart des menschen, onstuimig door lusten en neigingen en velerlei verzoekings, wil Christus het woord van vrede spreken; (2) dat als ons geloof dof is, schijnt het ons alsof Christus slaapt; (3) dat zoodra wij Hem aanroepen, zal Hij ons behoeden te midden van de stormen : met Hem is veiligheid, al houdt de storm aan ; (4) dat wij moeten standvastig in Hem gelooven, en onwankelbaar vertrouwen op

Sluiten