Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

te verblijden en te verheugen op het Paaschfeest. Ten einde ons te helpen de Vastenweken op behoorlijke wijze door te brengen, bepaalt de Kerk drie weken, welke beginnen met Septuagesima, als een voorbereiding voor de Vasten, waarin wij kunnen besluiten hoe wij de Vasten zullen houden : wat buitengewoonlijke aalmoezen. Godsdiensten, en zelfonthouding wij zullen doen. Wij moeten opgeven iets aangenaams en pleizierigs gedurende de Vasten, en ons tekort doen aan iets dat ons bevalt en waarvan wij houden. Waarom? tot wat nut? Opdat wij baas over onszelven mogen worden. Maar wij zijn niet altijd bereidwillig als wij iets onaangenaams te doen hebben : wij zijn dikwijls traag en lui, en weigeren het te doen. Daarom zegt de Kerk, "Je zal nooit bereidwillig wezen onaangename plichten te doen, tenzij je daarin uzelven beoefent. Neem dan de veertig dagen van de Vasten, en vat de zaak in handen." Zoo, vóórdat Asch-Woensdag komt, laat ons besluiten op een stuk zelfonthouding dat wij meenen met Gods hulp te beoefenen gedurende de Vasten. In den Zendbrief voor van daag lezen wij van den Apostel Paulus die zijn lichaam bedwongen heeft door zelfonthouding ; want hij was bang, zegt hij, dat hij niet eenigzins zelf verwerpelijk zou worden als hij niet moeite zou nemen, van zijn lichaam baas te worden. Als S. Paulus alzoo gedacht heeft, hoeveel te meer behooren wij.

In de Collect bidden wij : " O Heer, wij smeeken U, verhoor gunstiglijk de gebeden van Uw volk."

Gods oude volk was de Joden: maar de Zoon van God, Jezus Christus onze Heer, is ter aarde gekomen om alle volken te behouden en zalig te maken : Hij is geopenbaard en bekend gemaakt aan Joden en degenen die niet Joden waren. Zoo zijn wij nu geroepen Gods volk te zijn: daarom hebben wij toegang tot God ; en wanneer wij Hem bidden, zal Hij ons gunstiglijk verhoeren, en gewillig zijn ons een antwoord te geven.

Sluiten