Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Als uw hart niet gelijk de goede aarde is, kan het alzoo gemaakt worden ? Ja. Als uw hart hard is, kunt gij het zacht maken met de tranen van berouw ; als het ondiep is, kunt gij het dieper maken door gebed en lezen en bedachtzaamheid; als het vol onkruid is, kunt gij dat uittrekken : " de zorgvuldigheden " kunt gij ter zijde leggen door uw gedachten te vestigen op de dingen die boven zijn ; " rijkdom" kunt gij uitdeelen in aalmoezen ; "wellusten" kunt gij leeren minder van te denken door ze op te geven gedurende de Vasten, zooals de Kerk ons gebiedt. Alzoo door Gods genade zal het eindelijk geschieden dat onze harten zullen " eerlijk en goed " worden, en de leering die wij krijgen, zal dan honderdvoudige vrucht voortbrengen.

C. 139; L. 140, 161 ; A. 14, 17, 58, 128, 157, 195» 2I5-

QUINQUAGESIMA.

" Gij zult den IIeer uwen Gon liefhebben, uit geheel uw hart, en uit geheel uwe ziel, en uit geheel uwe kracht, en uit geheel uw verstand ; en uwen naaste als uzelven."—S. LuKAS x. 27.

" Mijn plicht jegens God is Hem lief te hebben met geheel mijn hart."

" Mijn plicht jegens mijn naaste is hem lief te hebben als mijzelven, en alle menschen zoo te doen als ik wilde dat zij mij deden."

Dit is de derde Zondag .met een langen naam,— Quinquagesima, dat is, vijftigste,—omtrent de vijftigste dag vóór Paaschfeest: het is ook de laatste Zondag vóór de Vasten. De Vasten begint op aanstaanden Woensdag, Asch-Woensdag. De Vasten duurt veertig

Sluiten