Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

strijd ■ en de duivel heeft de gelegenheid van Zijn honger waargenomen om Hem op Zijn zwakste en door Zijn lichaam te verzoeken. " Indien Gij Gods Zoon zijt, zóó legt hij het voorstel van betwijfeling, " zeg dat deze steenen brooden worden" : dat wil zeggen, Gij hebt honger, God laat U vergaan, verwerp Uw vertrouwen op Gods onderhoudende zorg, en verzadig Uw behoefte niet met lekkernijen maar met het eenvoudigste ding, met brood—als Gij de macht hebt brood uit steenen te maken. Onze Heer had niet noodig de zaak te overwegen. noch een antwoord te zoeken. Van Zijn kindsheid af, was de Heilige Schrift Zijn vermaak: zoo zijn daar meteens in Zijn gemoed opgekomen de woorden die gepast hebben op den toestand : " Er is geschreven, de mensch zal bij brood alleen niet leven, maar bij al e woord dat door den mond van God uitgaat. Als Mensch werd Hij verzocht, als Mensch heeft Hij overwonnen met de voorbereide wapenen.

De duivel gebruikt nog dezelfde verzoeking met ons. Hij wil ons kleingeloovig maken en twijfelmoedig aangaande God in tijden wanneer wij zwak of alleen zijn, of gebrek lijden of honger : hij verzoekt ons door ons lichaam : hij wil ons ontevreden maken, en wil dat wij verschaffen op verkeerde wijze wat wij noodig hebben, of dat wij begeeren dat buitengewone gunst ons betoond en onze beproeving terstond weggenomen wordt. Kunnen wij ook ons troosten ter zulke tijden met Gods Woord, daarop staat maken, en Zijn gelegenheid afwachten? Dan moeten wij dagelijks dat Woord " hooren, lezen, opmerken, leeren, en innerlijk ter harte nemen"; en niet dan eerst opzoeken als het

gevaar ddir is. .

De duivel begint zijn tweede verzoeking dat onze Heer een trotsche vertooning van Zijn kracht zou maken—op dezelfde wijze als de eerste, Indien Gij Gods Zoon zijt," en gaat voort, als een engel des lichts,

Sluiten