Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zondige lichamen door Zijn Lichaam gereinigd, en onze zielen door Zijn dierbaar Bloed mogen gewasschen worden " ; en wederom, " Het Lichaam," " Het Bloed," "van onzen Heer Jezus Christus dat voor u gegeven, vergoten, is, beware uw lichaam en ziel ten eeuwigen leven." Deze bewaring moeten wij bijzonder zoeken bij de Heilige Communie op Paaschfeest; het is geschikt, derhalve, dat wij nu in onze voorbereiding daarover denken.

Het Evangelie voor van daag begint met de vraag van onzen Heer, " Wie van u overtuigt Mij van zonde ? " En het antwoord zou natuurlijk wezen, " Niemand." Geen één van ons menschen, met zonde bevlekt, zou durven zoodanige vraag te doen. Jezus Christus onze Heer was " in alle dingen gelijk als wij, doch zonder zonde." " Hij heeft geene zonde gedaan, en er is geen bedrog in Zijn mond gevonden." Daarom kon Hij een volmaakte en onbevlekte offerande wezen; en Hij ging nu Zichzelven offeren. In ouden tijd moesten de lammeren, die aan God geofferd werden, zonder vlek zijn. Daarom is Jezus Christus het ware Lam van God, Dat de zonden van de wereld wegneemt. Niemand kon Hem overtuigen van zonde : Hij was waardig geslacht en geofferd te worden voor het menschdom.

Wij gelooven en betrouwen menschen die altoos de waarheid spreken. Onze Heer zegt van Zichzelven : " Ik ben de waarheid." Hij heeft altoos de waarheid geleerd en verkondigd. Hij was het Lam dat geofferd werd, en Hij was ook de Priester : want Hij heeft Zichzelven geofferd. Hij was het volkomen Lam en de volkomen Priester.

Menschen die " uit God " zijn, behooren aan God. Wij behooren aan God, want bij onzen Doop zijn wij kinderen van God geworden. Gehoorzame kinderen hooren de woorden van hun vader, en doen dezelven. Als wij niet letten op de woorden van onzen hemelschen

Sluiten