Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

kennis van zijn zonden, welke nu aan hem openbaar worden: zijn steenachtig hart wordt gescheurd door waar berouw, en gebroken om het levende zaad te ontvangen : het graf van het hart wordt geopend door de belijdenis van zijn zondigheid : en eindelijk het geheele hart en mond en leven van den boetvaardige bekent de macht van Christus en wat Hij in hem gewrocht

h6(?) Onze Heer heeft de Heilige Communie ingesteld " tot eene gedurige gedachtenis van de offerande van Zijn dood." Laat ons dan onszelven zóó bereiden voor de Heilige Communie op het Paaschfeest dat wij onzen Heer met verheuging mogen ontmoeten, en ten volste deelgenooten zijn van de weldaden die ons daardoor worden aangeboden. " Ons Pascha is voor ons geslacht, namelijk, Christus; zoo dan laat ons Feest houden; niet in den ouden zuurdesem, noch in den zuurdesem van de kwaadheid en de boosheid; maar in de ongezuurde brooden van de oprechtheid en de waarheid.

Geen was er die betalen kon De losprijs voor misdaan ;

Hij, Hij alleen, de hemelpoort Ontsloot, en nam ons aan.

C. 77; E. 79, 80, 81, 160; L. 78, 82, 84, 86, 87 ; A. 327.

GOEDE VRIJDAG.

(Zie, "Eenvoudige Woorden," blz. 191 tot 240, uitgegeven

door S.P.C.K.)

Morgen-gebed:—77,82,83. ,

Litanie en Vóór-Communie :—81, 87, 09.

Drie-Uren Dienstzooals bepaald.

Avond-gebed : 88, 89, 158.

Sluiten